• زاهدان - تقاطع خیابان مصطفی خمینی ،و خیابان امیرالمومنین ،پاساژپاسارگاد ،پلاک 227
منقضی شده