70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

25درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه پوشاک آقایان ابی

فروشگاه پوشاک بانوان لیلیوم

فروشگاه پوشاک آقایان ابی

  • کرج - مهر شهر،حسین آباد ،پاساژمیلاد ،طبقه همکف ،پلاک 3
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه پوشاک بانوان لیلیوم

  • کرج - بلوار حدادی،خیابان بهار شرقی ،پلاک 112
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
فروشگاه پوشاک آقایان ابی فروشگاه پوشاک آقایان ابی
فروشگاه پوشاک بانوان لیلیوم فروشگاه پوشاک بانوان لیلیوم