80درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

50درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

35درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

25درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

گل و گیاه کاملیا

مینی سیتی-مروارید شمیرانات

گل فلورال شالی

بازار گل شهید بابایی

فروشگاه چی گل

هنگام-دلاوران

گل و گیاه بذر مهر

بازار گل شهید بابایی

فروشگاه اینترنتی گل فلور

سراسر ایران

گل و گیاه کاملیا

  • تهران - تهران - بزرگراه شهید بابایی ، بازار گل بابایی ، غرفه 136 ، گل و گیاه کاملیا
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

گل فلورال شالی

  • تهران - بازار گل شهید بابایی، پلاک 57
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه چی گل

  • تهران - تقاطع اتوبان بابایی و هنگام، بازار گل بابایی، غرفه 6
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

گل و گیاه بذر مهر

  • تهران - بزرگراه شهید بابایی ، بازار گل بابایی ، غرفه ۹۸ ، فروشگاه بذر مهر
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه اینترنتی گل فلور

سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
گل و گیاه کاملیا گل و گیاه کاملیا
گل فلورال شالی گل فلورال شالی
فروشگاه چی گل فروشگاه چی گل
گل و گیاه بذر مهر گل و گیاه بذر مهر
فروشگاه اینترنتی گل فلور فروشگاه اینترنتی گل فلور